Smlouva o dílo

Výroba plat je zakázkovou výrobou dle Vašich požadavků. Proto s Vámi bude před její realizací sepsána smlouva o dílo jejíž vzor naleznete zde.